1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem studia Black Moth Tattoo & Piercing z siedzibą przy ulicy Romualda Traugutta 69/1 we Wrocławiu przez co akceptuje jego warunki.

2. Studio wykonuje zabiegi wyłącznie osobom pełnoletnim. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, Klient jest zobowiązany do stawienia się z opiekunem prawnym, który wypełni odpowiednie oświadczenie.

3. Tatuator/ piercer ma prawo odmówić wykonania zabiegu bez podania przyczyny.

4. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.

5. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź jakichkolwiek środków psychoaktywnych i odurzających.

6. Klient zobowiązany jest do powiadomienia tatuatora/ piercera o swoim stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu. W razie zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.

7. Cena tatuażu ustalana jest indywidualnie.

8. Rezerwacja terminu może zostać dokonana osobiście, poprzez FB lub e-mail.

9. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem FB lub e-maila ma charakter wstępny.

10. Po ustaleniu terminu Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku, który można uiścić osobiście lub przelewem na konto bankowe. Na wpłatę zadatku studio oczekuje do 4 dni. W przypadku braku wpłaty w tym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

11. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości tatuażu oraz ilości sesji.

12.Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. W razie wykonania tatuażu
zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny usługi.

13. Klient ma prawo do zmiany terminu, jednak nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem sesji.

14. Nieprzybycie w umówionym terminie lub brak powiadomienia przed wyznaczonym terminem odbycia sesji o przyczynach uniemożliwiających wzięcie w niej udziału – jest równoznaczny z utratą wpłaconego zadatku.

15. W przypadku rezygnacji z terminu zadatek nie podlega zwrotowi.

16. Projekt tatuażu jako praca autorska wykonywana jest indywidualnie na ok. 2 dni przed ustalonym terminem.

17. Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty określającej stan zdrowia wraz z podaniem numeru dowodu osobistego.

18. Klient może przyprowadzić osobę towarzyszącą lecz nie będzie ona mogła przebywać w zabiegowni.

19. Klient uzyskuje dokładne informacje na temat zasad pielęgnacji tatuażu/przekłucia i jest zobowiązany do stosowania się do tych zaleceń. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia.

20. Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora/piercera zostaną odrzucone, a poprawka zabiegu będzie odpłatna.

21. Tatuator ma prawo przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.

22. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonanych projektów oraz zdjęć tatuaży.

23. Vouchery można wykorzystać przy każdym tatuażu oraz piercingu i są ważne przez 90 dni od daty zakupu.

24. Istnieje możliwość przekazania Vouchera innej osobie, należy to jednak skonsultować w studio.

PAMIĘTAJCIE ŻE DECYZJA O TATUAŻU JEST WYBOREM NA CAŁE ŻYCIE. PROSIMY O PRZEMYŚLENIE DECYZJI PRZED WYKONANIEM ZABIEGU.